// Thi đấu quả cảm, suýt nữa Thái Lan đã làm nên chuyện tại Ả-rập Xê-út | Kênh thể thao