VIDEO: Tình huống thủ môn đi bóng tới gần giữa sân và kiến tạo tuyệt đẹp ở Mexico