[Video]Pha ăn vạ thô thiển của Ronaldo trong trận đấu đêm qua

30/11/2015