Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Chúng tôi. Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website. Khi sử dụng Website của Chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Kenhthethao.vn thì đồng nghĩa bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều kiện điều khoản ràng buộc do Kenhthethao.vn đưa ra. Nếu như không đồng ý với chính sách bảo mật và các điều kiện điều khoản của chúng tôi đưa ra hoặc bạn không đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp thì vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng dịch vụ.

2. Truy cập Kenhthethao.vn

Kenhthethao.vn có quyền thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào do Kenhthethao.vn cung cấp vào bất kỳ thời gian nào mà không cần báo trước. Khi bạn đã đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận thông tin thì bạn cần yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký nhất định.

Bạn phải đồng ý rằng các thông tin mà bạn đăng ký cung cấp cho chúng tôi thông qua Website Kenhthethao.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tất cả các thông tin đó phải chính xác và đầy đủ theo yêu cầu để được cập nhật một cách kịp thời cho bạn. Thông tin hoàn toàn bảo mật. Tất cả các thông tin của bạn đã đăng ký thì chúng tôi cam kết không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Nếu bạn phát hiện user và pass của mình bị truy cập bởi ai đó thì bạn có quyền yêu cầu hủy truy cập và khôi phục lại ngay lập tức. Bên Kenhthethao.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc các nhận dạng khác đã được lựa chọn bởi bạn hoặc được cung cấp từ Kenhthethao.vn vào bất kỳ thời gian nào theo dạng quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo lý do.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Với các điều khoản sử dụng, bạn có thể sử dụng các dịch vụ của Kenhthethao.vn cho cá nhân hoặc các công ty, các tổ chức,… Vì vậy bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, thực hiện công khai, tải về, lưu trữ, tái xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung, tài liệu có sẵn trên Website Kenhthethao.vn.

4. Thương hiệu

Khi không có sự cho phép của chúng tôi, bạn không được sử dụng thương hiệu Kenhthethao.vn vào bất kỳ mục đích nào. Các thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, sản phẩm hoặc dịch vụ, các thiết kế hoặc khẩu hiệu của bên thứ ba xuất hiện trên Kenhthethao.vn không nhất thiết phải chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của bên thứ ba đó với chúng tôi.

5. Hành vi nghiêm cấm

Cách dịch vụ của Kenhthethao.vn bạn chỉ được sử dụng một cách hợp pháp, đúng mục đích và phải phù hợp với các điều kiện, điều khoản của chúng tôi.

Bạn tuyệt đối không được quyền sử dụng các dịch vụ của Kenhthethao.vn cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật. Nghiêm cấm sử dụng các từ ngữ:

Sử dụng từ ngữ thô tục.

Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác. Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật. Bàn chuyện chính trị, tôn giáo.

6. Đóng góp của thành viên

Kenhthethao.vn cho phép đóng góp thành viên, chuyên gia với mong muốn được kết nối và chia sẻ. Tất cả các chia sẻ của bạn được chúng tôi tôn trọng và điều chỉnh sao cho đúng với các điều khoản của Kenhthethao.vn.

7. Giám sát và thi hành

Kenhthethao.vn có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc loại bỏ bất kỳ đóng góp của thành viên nào không đúng với yêu cầu mà chúng tôi đưa ra. Và chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức các thành viên nào cố tình không tuân thủ các điều kiện, điều khoản của Kenhthethao.vn đưa ra.

8. Vi phạm bản quyền

Kenhthethao.vn rất coi trọng nội dung bản quyền. Chúng tôi lấy rất nhiều thông tin, các dữ liệu data từ các website để hệ thống một cách đầy đủ và chính xác nhất. Nếu bạn cảm thấy thông tin của chúng tôi vi phạm bản quyền thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi qua hòm thư điện tử, chúng tôi sẽ đính chính hoặc có thể gỡ bỏ ngay lập tức.

9. Từ chối các đảm bảo

Các trang web hoặc các tập tin có sẵn để tải về có thể chứa virus hoặc các mã phá hoại khác nên chúng tôi không đảm bảo sẽ không có. Khi truy cập trang web, bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục kiểm tra, chống virus và các tập tin phá hoại thiết bị của bạn nhé.