Các bài viết về Ecuador

FIFA vào cuộc vụ Ecuador gian lận, World Cup 2022 biến động lịch sử?

FIFA đã chính thức vào cuộc điều tra về việc Ecuador gian lận và theo nhiều thông tin cho rằng, ĐTQG Italia và Chile đang có cơ hội rất lớn để tham dự World Cup 2022.

Xem thêm