Giải đấu

  • Bundesliga
  • Quốc gia:
    Germany
  • Khởi tranh:
    05/08/2022
  • Kết thúc:
    27/05/2023

Regular Season - 19

Regular Season - 20

Regular Season - 21

Regular Season - 22