Giải đấu

  • UEFA Champions League
  • Quốc gia:
    World
  • Khởi tranh:
    21/06/2022
  • Kết thúc:
    24/08/2022

Group A - 3

Group B - 3

Group C - 3

Group D - 3

Group E - 3

Group F - 3

Group G - 3

Group H - 3

Group G - 4

Group H - 4

Group E - 4

Group F - 4

Group A - 4

Group B - 4

Group C - 4

Group D - 4

Group E - 5

Group G - 5

Group F - 5

Group H - 5

Group B - 5

Group C - 5

Group A - 5

Group D - 5

Group B - 6

Group A - 6

Group C - 6

Group D - 6

Group F - 6

Group E - 6

Group G - 6

Group H - 6