Giải đấu

  • Serie A
  • Quốc gia:
    Italy
  • Khởi tranh:
    13/08/2022
  • Kết thúc:
    04/06/2023

Regular Season - 20

Regular Season - 21

Regular Season - 22

Regular Season - 23

Regular Season - 24

Regular Season - 25

Regular Season - 26

Regular Season - 27