Giải đấu

  • Serie A
  • Quốc gia:
    Italy
  • Khởi tranh:
    13/08/2022
  • Kết thúc:
    04/06/2023

Regular Season - 9

Regular Season - 10

Regular Season - 11

Regular Season - 12

Regular Season - 13

Regular Season - 14

Regular Season - 15