Giải đấu

  • World Cup
  • Quốc gia:
    World
  • Khởi tranh:
    21/11/2022
  • Kết thúc:
    02/12/2022
Group A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Netherlands 0 0 0 0 0 0
2 Ecuador 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 0 0 0 0 0 0
3 Senegal 0 0 0 0 0 0
Group B Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
4 Wales 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0
2 USA 0 0 0 0 0 0
1 England 0 0 0 0 0 0
Group C Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
4 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0
3 Mexico 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0
1 Poland 0 0 0 0 0 0
Group D Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
4 Australia 0 0 0 0 0 0
3 Tunisia 0 0 0 0 0 0
2 Denmark 0 0 0 0 0 0
1 France 0 0 0 0 0 0
Group E Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
4 Japan 0 0 0 0 0 0
2 Spain 0 0 0 0 0 0
1 Germany 0 0 0 0 0 0
3 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
Group F Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Croatia 0 0 0 0 0 0
4 Morocco 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0
2 Belgium 0 0 0 0 0 0
Group G Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
4 Cameroon 0 0 0 0 0 0
3 Brazil 0 0 0 0 0 0
2 Serbia 0 0 0 0 0 0
1 Switzerland 0 0 0 0 0 0
Group H Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
4 South Korea 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0
2 Uruguay 0 0 0 0 0 0
1 Portugal 0 0 0 0 0 0