Các bài viết về Manchester United

Xuất hiện lời đề nghị đầu tiên dành cho Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã nhận được lời đề nghị từ giải đấu hàng đầu Australia trong bối cảnh tương lai không chắc chắn của anh tại Man United.

Xem thêm