Các bài viết về Quang Hải

Chuyên gia: "Pha tung người móc bóng đã chứng tỏ đẳng cấp và khát vọng của Quang Hải"

Theo BLV Quang Huy, Quang Hải hãy cứ âm thầm chứng tỏ vì đội bóng rồi những điều tốt đẹp sẽ đến.

Xem thêm